Розклад занять: Математика з Minecraft
Група 1
2 рази на тиждень Вівторок + Четвер
Четвер18.00-18.45
Вівторок18.00-18.45

Minecraft Education Edition – це платформа відкритого ігрового простору, що сприяє розвитку творчості, співпраці та звісно навчанню шляхом занурення у світ де єдиним обмеженням є Ваша уява.

Математика з Minecraft дозволяє додатково закріпити матеріали, які викладаються у основній школі. Кожне заняття охоплює важливу тему. Особлива увага приділяється темам, під час вивчення яких у дітей найчастіше виникають складнощі.

Завдяки необмеженим можливостям Minecraft, діти мають можливість візуалізувати кожну задачу, побудувати модель та всебічно її дослідити. Таким чином утворюється стійкий взаємозв’язок між математичним виразом та моделлю у справжньому світі!

Програма занять "Математика з Minecraft - 1 РІВЕНЬ"

 • МАТЕМАТИЧНЕ МИСЛЕННЯ - 9 опорних занять
  • Поняття кількості предметів. Розуміння математичної операції множення як повторення додавання.
  • Розділення цілого числа на рівні частини. Розуміння математичної операції ділення.
  • Розділення цілого числа на рівні частини. Розуміння математичної операції ділення.
  • Використання множення та ділення чисел до 100 для вирішення задач, описаних словами.
  • Визначення невідомого цілого числа у рівнянні множення або ділення.
  • Використання властивостей математичних операцій як стратегію для множення та ділення.
  • Розуміння задачі ділення числа як задачу пошуку невідомого множника.
  • Інтуїтивне множення та ділення до 100.
  • Вирішення задач на дві дії з використанням чотирьох математичних операцій.
  • Використання таблиці множення під час вирішення арифметичних задач.
 • ОПЕРАЦІЇ З ЧИСЛАМИ КРАТНИМИ 10 - 3 опорних заняття
  • Розуміння величини значення числа та вміння округляти до найближчого 10 або 100.
  • Інтуїтивне додавання та віднімання чисел до 1000.
  • Множення цілого числа на число кратне 10 у межах 10-90.
 • ОПЕРАЦІЇ З ДРОБАМИ - 3 опорних заняття
  • Розуміння дробі 1/b, що означає значення у результаті ділення 1 цілого об’єкта на b
  • Значення дробі на числовій лінії. Відображення дробі на числовій лінійній діаграмі
  • Пояснення розмірів дробів, порівняння дробів різного розміру.
 • ВИМІРЮВАННЯ ТА ДАНІ - 9 опорних занять
  • Вміння перетворювати та виражати час у хвилинах.
  • Вимірювання та оцінювання об’єму рідини та масу об’єктів за допомогою стандартних одиниць вимірювання: грам (г), кілограм (кг) та літр (л).
  • Вміння малювати стовпчикові діаграми, що позначають кількість об’єктів.
  • Генерування даних для аналізу використовуючи лінійку що розділена на половину та четвертину сантиметра.
  • Площа як атрибут плоскої фігури. Розуміння концепції вимірювання площі.
  • Вимірювання площі шляхом підрахунку квадратів (квадратний см., квадратний м., та інше).
  • Вирішення реальних та математичних задач по визначенню периметра багатокутників, знаходження невідомої сторони геометричної фігури
  • Розуміння що геометричні фігури різних груп (ромби, прямокутники, трапеції) можуть мати однакові властивості (наприклад 4 сторони).
  • Розділення геометричної фігури на рівні частини. Визначення площі частини через дріб від одиниці

Опорне заняття - це тема, яку ми розглядаємо декілька занять (зазвичай 3-4) поки діти не зрозуміють суть.