Розклад занять: Математика з Minecraft (2 клас)

Minecraft Education Edition – це платформа відкритого ігрового простору, що сприяє розвитку творчості, співпраці та звісно навчанню шляхом занурення у світ де єдиним обмеженням є Ваша уява.

Математика з Minecraft дозволяє додатково закріпити матеріали, які викладаються у основній школі. Кожне заняття охоплює важливу тему. Особлива увага приділяється темам, під час вивчення яких у дітей найчастіше виникають складнощі.

Завдяки необмеженим можливостям Minecraft, діти мають можливість візуалізувати кожну задачу, побудувати модель та всебічно її дослідити. Таким чином утворюється стійкий взаємозв’язок між математичним виразом та моделлю у справжньому світі!

Програма занять "Математика з Minecraft - 2 КЛАС"

 • ЗНАЙОМСТВО З МАТЕМАТИКОЮ - оновлення знань за 1 клас
  • Поняття кількості предметів. Рахунок у межах 100. Викладання числового ряду у порядку зростання та спадання.
  • Задачі описані словами. Складові задачі.
  • Нерівності та порівняння чисел.
  • Лічба десятками. Додавання та віднімання десятками.
  • Одноцифрові та двоцифрові числа. Вимірювання довжини у сантиметрах та дециметрах.
  • Розв'язування задач на знаходження невідомого доданку, суми, різниці.
  • Порівняння чисел у межах 100. Рахунок у межах 100.
  • Геометричні фігури: пряма, відрізок, промінь.
 • Додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток
  • Ознайомлення з прийомом додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток.
  • Розрізнення та розв’язування задач на знаходження суми, на знаходження невідомого доданка з переходом через десяток.
  • Розв’язування прикладів. Робота над задачами на знаходження невідомого зменшуваного.
  • Обчислення прикладів ланцюжком по колу. Розв’язування двох послідовних задач.
  • Ознайомлення з прийомом віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток.
  • Закріплення додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 20. Робота з таблицею на знаходження невідомого доданка.
 • Додавання та віднімання двоцифрових чисел
  • Повторення випадків додавання та віднімання двоцифрових чисел, пов’язані з нумерацією чисел у межах 100.
  • Ознайомлення з прийомами обчислення суми виду 29 + 1 та різниці виду 40 – 1.
  • Розрізнення многокутників. Ознайомлення з поняттям «периметр многокутника».
  • Порядок дій у виразах з дужками. Різні способи читання виразів з дужками.
  • Додавання виду 34 + 20, 30 + 15. Віднімання виду 65 – 20. Складання та розв’язування задач різного типу.
  • Міра довжини — міліметр. Розв’язування задач. Обчислення значення виразів.
  • Повторення про міри часу. Визначення часу за годинником у 24-годинному форматі.
 • Множення та Ділення
  • Ознайомлення з дією множення. Поняття «добуток».
  • Взаємозв’язок додавання та множення. Ознайомлення із задачами на знаходження добутку чисел.
  • Ознайомлення з таблицею множення чисел від 2 до 9.
  • Множення з числами 1 та 0. Робота над задачами.
  • Кратне порівняння чисел. Різниця між "Бальше на" та "Більше в разів"
  • Ділення як зворотня дія множення. Ділення числа 0 (нуль). Обчислення периметра квадрата.
  • Засвоєння випадків множення та ділення з числами 0, 1, 10.